เดอะ ไพร์ม 11
สุขุมวิท

ราคาเริ่มต้น 13,000,000 บาท
ห้องนอน(s) : 2 - 2

บ้านสวนเพชร
สุขุมวิท

ราคาเริ่มต้น 25,500,000 บาท
ห้องนอน(s) : 3 - 4