เลตทีเซีย พระราม 9
พระราม 9

ราคาเริ่มต้น 6,700,000 บาท
ห้องนอน(s) : 1 - 1

เดอะ นิมมานา
นิมมานเหมินทร์

ราคาเริ่มต้น 5,200,000 บาท
ห้องนอน(s) : 1 - 1

ติร ติรา คอนโดมิเนียม
พระปกเกล้า

ราคาเริ่มต้น 1,990,000 บาท
ห้องนอน(s) : 2