รายการทรัพย์สินรอการขาย ณ 30 เมษายน 2559
ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่) จังหวัด ราคาประกาศขาย (บาท)
51 B11896 ที่ดินเปล่า 0002-1-75.0 สระแก้ว        1,950,000.00
52 B11711 ที่ดินเปล่า 0003-0-52.0 ลำปาง        1,878,000.00
53 B11918 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-33.6 ปทุมธานี        1,600,000.00
54 B11992 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-28.4 ปทุมธานี        1,600,000.00
55 B11885 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-40.5 อยุธยา        1,600,000.00
56 B11983 บ้านเดี่ยว 0000-0-38.3 นครศรีธรรมราช        1,453,000.00
57 B11920 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-20.0 นนทบุรี        1,400,000.00
58 B11945 ตึกแถว 0000-0-12.9 นนทบุรี        1,400,000.00
59 B11888 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-21.1 สมุทรปราการ        1,350,000.00
60 B11977 บ้านเดี่ยว 0000-0-94.5 นครพนม        1,173,000.00
61 B10237 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-31.3 เลย        1,150,000.00
62 B11830 ที่ดินเปล่า 0000-1-50.0 ปทุมธานี        1,125,000.00
63 B11907 ที่ดินเปล่า 0001-2-67.3 อุทัยธานี        1,065,800.00
64 B11908 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-23.8 กระบี่        1,020,000.00
65 B11821 ที่ดินเปล่า 0000-1-23.0 ปทุมธานี           922,000.00
66 B11818 ที่ดินเปล่า 0000-1-22.0 ปทุมธานี           915,000.00
67 B11820 ที่ดินเปล่า 0000-1-20.0 ปทุมธานี           900,000.00
68 B11891 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-18.0 สมุทรปราการ           850,000.00
69 B11942 ทาวน์เฮ้าส์ 0000-0-23.0 ปทุมธานี           800,000.00
70 B11816 ที่ดินเปล่า 0000-1-05.0 ปทุมธานี           787,000.00
71 B11815 ที่ดินเปล่า 0000-1-01.0 ปทุมธานี           757,000.00
72 B11817 ที่ดินเปล่า 0000-1-01.0 ปทุมธานี           757,000.00
73 B11823 ที่ดินเปล่า 0000-1-00.0 ปทุมธานี           750,000.00
74 B11814 ที่ดินเปล่า 0000-0-99.0 ปทุมธานี           742,000.00
75 B11822 ที่ดินเปล่า 0000-0-99.0 ปทุมธานี           742,000.00
76 B11972 ที่ดินเปล่า 0001-0-84.0 นครนายก           726,000.00
77 B11953 ตึกแถว 0000-0-18.0 ลำปาง           630,000.00
78 B11936 ที่ดินเปล่า 0002-1-03.0 ชลบุรี           406,350.00
79 B09906 บ้านเดี่ยว 0000-0-79.0 กาฬสินธุ์           356,000.00
80 B04836 ตึกแถว 0000-0-13.3 ลพบุรี           290,000.00
81 B11881 ห้องชุด 0000-0-00.0 อยุธยา           290,000.00
82 B11755 สำนักงาน 0000-0-36.0 กรุงเทพมหานคร  ราคาพิเศษ 
83 B11851 สำนักงาน 0000-0-41.8 กรุงเทพมหานคร  ราคาพิเศษ 
84 B11915 โกดัง 0002-3-86.0 กรุงเทพมหานคร  ราคาพิเศษ 
85 B11737 สำนักงาน 0000-0-60.7 สมุทรปราการ  ราคาพิเศษ 
86 B11746 สำนักงาน 0000-0-25.5 ปทุมธานี  ราคาพิเศษ 
87 B11834 โกดัง 0003-3-32.2 นครสวรรค์  ราคาพิเศษ 
88 B12001 สำนักงาน 0000-1-50.0 อยุธยา  ราคาพิเศษ 
89 B12002 สำนักงาน 0000-2-00.0 ฉะเชิงเทรา  ราคาพิเศษ 
90 B12013 สำนักงาน 0000-1-04.8 ระยอง  ราคาพิเศษ 
91 B11846 สำนักงาน 0000-1-63.0 ชลบุรี  ราคาพิเศษ 
92 B11932 สำนักงาน 0000-0-82.8 สงขลา  ราคาพิเศษ 
93 B12007 สำนักงาน 0000-1-95.0 ชุมพร  ราคาพิเศษ 
94 B12008 สำนักงาน 0000-0-73.1 ระนอง  ราคาพิเศษ 
95 B12009 สำนักงาน 0000-2-25.0 กระบี่  ราคาพิเศษ 
96 B11810 สำนักงาน 0001-0-49.8 แม่ฮ่องสอน  ราคาพิเศษ 
97 B11854 สำนักงาน 0000-0-20.0 เชียงใหม่  ราคาพิเศษ 
98 B11871 สำนักงาน 0000-1-03.5 เชียงใหม่  ราคาพิเศษ 
99 B12000 สำนักงาน 0000-1-86.0 พิจิตร  ราคาพิเศษ 
100 B12003 สำนักงาน 0001-3-14.0 พิจิตร  ราคาพิเศษ 
101 B12004 สำนักงาน 0000-1-12.0 พิจิตร  ราคาพิเศษ 
102 B12005 สำนักงาน 0000-1-68.0 ลำปาง  ราคาพิเศษ 
1 | 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ สนใจติดต่อ 089-799-3329, 081-488-2565